Trainingsbegeleiding van atleten

Onze werkwijze is uniek door de nauwe samenwerking en contact met de atleet. Topsport of ver doorgedreven hobbysport vereist immers een coaching die van heel nabij moet gebeuren. Een continue feed back van de atleet is een noodzaak zodat er heel kort op de bal kan worden gewerkt. Zo worden immers de beste resultaten bereikt.Zowel de fysieke, mentale als hormonale toestand worden in rekening gebracht. Dit door regelmatige testing, feed back van de trainingen, korte of indien nodig langere gesprekken en noodzakelijke onderzoeken. Door een zeer intensieve, kwalitatief hoge begeleiding wordt de atleet naar hogere prestaties gebracht. Topsport of ver doorgedreven hobbysporters vragen op dit niveau zeer close gevolgd te worden. Coaching op competitief niveau houdt in:

 • Interview, bepaling action Type http://www.actiontype.nl/ATB.php
 • Analyse van test en bespreking van tekorten en werkpunten
 • Analyse van sportverleden, prestaties, kwetsuren,…
 • Bespreking doelen, jaarplanning…
 • Opvolging van trainingen in Trainingpeaks
 • Bijsturingen gebeuren indien nodig onmiddellijk
 • Wedstrijdbespreking en voorbereiding, parcourskennis

Al naargelang het niveau waarop gepresteerd wordt zijn er meer testings, meer gesprekken, wedstrijdanalyse en bespreking parcours.

Trainingsbegeleiding op recreatief niveau

Ook hier is goede professionele begeleiding nodig, wanneer en serieuze doelen worden gesteld. Belangrijk is eerst en vooral verantwoord en gezond sporten, een gezonde levensstijl en visie aan te meten en sport in de levensstijl te integreren. Afhankelijk van de fysieke getraindheid, situatie thuis en werk, karakter en persoonlijkheid van de atleet, stress en nog een heel deel andere factoren, worden trainingen gepland. Mensen zijn immers constant veranderlijk en daarop moet worden ingespeeld. Afhankelijk van het niveau waarop de atleet of persoon moet presteren worden planningen gedetailleerder voorbereid en is ook het contact intensiever. Maar in ieders persoonlijk verhaal wordt even intensief meegegaan.

 • Interview, bepalingen doelstellingen en mogelijkheden
 • Analyse van test en bespreking van werkpunten
 • Nagaan van sportverleden, kwetsuren, prestaties
 • Mogelijkheid van downloaden van trainingen en analyse door de coach
 • Bijsturing indien nodig